Wat is naturisme?

Naturisme is een levenswijze in harmonie met de natuur. Het wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke naaktheid, die als doel heeft het bevorderen van zelfrespect, respect voor de medemens en eerbied voor natuur en milieu.

Tot ongeveer 1980 werd de volgende definitie gehanteerd: Naturisme is een humanitaire stroming die streeft naar de herintegratie van de natuur en natuurlijkheid in het menselijk leven en daarbij het naakte lichaam ziet als een natuurlijk gegeven.

Uit beide definities blijkt een gevoel van verbondenheid met natuur en natuurlijkheid. Het naturisme wordt gezien als meer dan alleen maar naaktrecreatie. Naturisme is een reactie op de gevolgen van de industriële revolutie: de mens was door de industrialisatie in de 19e eeuw steeds verder verwijderd geraakt van de natuurlijkheid. Niet alleen de stedelijke omgeving was steeds minder natuurlijk, ook de omgangsvormen - denk hierbij aan de houding ten aanzien van het naakte lichaam - waren steeds onnatuurlijker geworden.

Naakt zijn alle mensen gelijk en zijn maatschappelijke standsverschillen niet langer zichtbaar. Hetzelfde argument dat ook bij schooluniformen gebruikt werd. Uit het Victoriaanse Engeland, waar de industriële revolutie zich het sterkst liet gelden en waar de Victoriaanse preutsheid zich het sterkst liet voelen, kwamen in het begin van de 20e eeuw de eerste naturisten voort. Dit waren veelal welgestelden die zich aan de Franse Rivièra van hun badkleding ontdeden.

Ook in Duitsland werd dit voorbeeld vrij snel gevolgd. Omdat het oorspronkelijke woord "Nacktkultur" de burgerij te veel shockeerde werd het vrij snel door de neutralere term "Freikörperkultur" (afgekort FKK) vervangen. Vooral de Duitse "Wandervogel"-beweging was in de beginjaren promotor van deze integrale natuurbelevenis.

(bron: www.wikipedia.org)

 

 

zeilvakantie turkije